Ajuntaments

Col·laborador

L'ajuntament contribueix econòmicament al projecte i garanteix la actualització de les dades (places PMR i normes).

Normes locals

Mostra les normes locals proporcionades pel ajuntament o altres fonts (p. ex. OCU).

Places PMR

Info Voluntaris
Mostra la informació introduïda per voluntaris.
Dades obertes
Ajuntament que ofereix dades obertes.
Dades validats
Mostra la informació proporcionada o validada per l’ajuntament.

Alacant

Normas locales, Dades obertes.

Andoáin

Info Voluntaris, Normes locals.