Solucions

Park4Dis ofereix solucions tecnològiques de mobilitat orientades a suportar als ajuntaments en la gestió dels espais públics, millorar l’experiència dels usuaris PMR i aportar millores en el medi-ambient de cara a complir amb els ODS de l’Agenda 2030.

Per a més informació, escriu-nos a info@park4dis.org.

Gestió autònoma d'actius (places PMR i normes locals)

L’oficial encarregat de la gestió dels actius urbans podrà:

 • Afegir una plaça reservada per a PMR (també per a usos temporals), modificar la seva ubicació o eliminar-la quan ja no és necessària
 • Definir i informar els estacionament on està permès aparcar (càrrega/descàrrega, àrea blava, residents, etc.)
 • Afegir imatges de senyals verticals i horitzontals, molt sovint diferents en cada municipi, perquè els usuaris les puguin identificar fàcilment
 • Definir i informar si hi ha un límit temporal i/o cal abonar una quantitat econòmica

Estadístiques d'ús places PMR i planificació

A través d’un algoritme basat en estadístiques d’ús de les places reservades per a PMR, l’oficial encarregat de la planificació podrà:

 • Veure de forma gràfica i intuïtiva l’ús real de cada plaça reservada en un període de temps establert
 • Efectuar una simulació, canviant gràficament la ubicació d’una o més places reservades i veient l’impacte que generaria
 • Formalitzar el canvi a través de l’eina de «Gestió autònoma d’actius»

Gestió de targetes i usuaris PMR

 • Gestió digital i integrada de targetes europees i usuaris PMR
 • Reducció d’errors pel tractament manual d’informació
 • Gestió avançada de targetes, afegint informació detallada de l’usuari (número de mòbil, correu electrònic, etc.)
 • Gestió avançada d’usuaris (p.ex. anul·lar targeta per defunció)
 • Integració amb l’eina de «Gestió d’alarmes i detecció de frau»

Gestió d'alarmes i detecció de frau

 • Generació d’alarmes per esdeveniments predeterminats i configurables (p.ex. superat el temps màxim d’estacionament permès)
 • Gestió de les alarmes a la central i per un supervisor local (policia municipal, agent de trànsit, etc.)
 • App específica del supervisor per:
    • Revisar l’alarma i actuar d’acord amb l’ordenança municipal
    • Accedir a les dades del titular present a l’anvers de la targeta introduïts en l’eina «Gestió de targetes i usuaris PMR»